Christelijke lagere scholen Woudenberg

Het maken van bestek en tekeningen voor de technische installaties nieuwbouw en uitbreiding Rehobothschool  in Woudenberg. December 2014
Voor dit project is uiteindelijk een ander ontwerp gekozen.

Tekening Christelijke lagere scholen Woudenberg